ULS SINDIA - Ufìtziu Limba Sarda de su Comune de Sindìa (NU)

SABATO 12 GENNAIO GIGI PIU PRESENTA “LUNA MUDA” A SCANO- SAPADU 12 DE BENNARZU GIGI PIU PRESENTADA “LUNA MUDA” IN ISCANU

Sabato 12 gennaio 2008,

alle ore 18.00,

presso il Teatro “Babbu Mannu”

di Scano Montiferro (OR),

il poeta sindiese GIGI PIU,

presenterà

il suo secondo

libro di poesie “LUNA MUDA”,

interveranno:

Prof. SALVATORE PATATU

e

l’attore scanese PIERO OBINU

 

Sapadu 12 bennarzu 2008,

a sas oras 18.00

in su Teatru “Babbu Mannu”

in Iscanu (OR),

su poeta sindiesu GIGI PIU,

at a presentare su segundu liberu

de poesias “LUNA MUDA”,

ant a intervenner:

Prof. SALVATORE PATATU

e

s’attore iscanesu PIERO OBINU

 

 

 

SABATO 12 GENNAIO GIGI PIU PRESENTA “LUNA MUDA” A SCANO- SAPADU 12 DE BENNARZU GIGI PIU PRESENTADA “LUNA MUDA” IN ISCANUultima modifica: 2008-01-10T21:35:00+00:00da
Reposta per primo quest’articolo