ULS SINDIA - Ufìtziu Limba Sarda de su Comune de Sindìa (NU)

SINDIA, sàpadu 24 de santandria 2012 presentada de su libru “L’APE MELLIFERA”

At a èssere presentadu sàpadu 24 de su mese de santandria 2012, a sas oras 16.30 in s’Aula de su Consìgiu Comunale, in s’Istradone (Corso Umberto), su libru “L’APE MELLIFERA”, iscritu dae su veterinàriu bororesu Fràntziscu Cadeddu. Sa presentada est organizada dae s’Amministratzione Comunale de Sindia, cun s’agiudu de sa Biblioteca Comunale gestida dae sa coop. Byblos, dae s’Assòtziu “Borghi Autentici d’Italia” e dae LAORE (s’Agèntzia Regionale pro s’Isvilupu in s’Agricoltura). 

 

Setzis totus invitados a partetzipare. 

iscàrriga sa locandina in su formadu pdf APE MELLIFERA.pdf

SINDIA, sàpadu 24 de santandria 2012 presentada de su libru “L’APE MELLIFERA”ultima modifica: 2012-11-21T15:09:00+00:00da
Reposta per primo quest’articolo