SALUDU A TIU BILLIA PIU

SALUDU A TIU BILLIA PIU

 

Sa chida colada, no at lassadu un ateru poeta sindiesu: Tiu Billia Piu, su cale in su 2007 aiat presentadu un’opera de collida de sas poesias d’una bida, lumenada “MODAS. A TEMPUS ANTIGUS E A TEMPUS DE OE”.

Billia Piu. fiat appassionadu de poesia fina dae cando fiat tzovanu: fiat istadu amigu de su mannu poeta biddanoesu Remunnu Piras.

Made pessonas de sa comunidade sindiesa e meda amigos de tottu sa Sardigna, ant crefidu daer a tiu Billia, s’urtimu saludu.

S’annu coladu su libberu sou, fiat istadu postu in mustra in “Su Zassu de sa Poesia” chi s’Ufitziu Limba Sarda, aiat crefidu  fagher in sas dies de sa manifestatzione “PRIMAVERA DEL MARGHINE”- “ZIMINEAS CUN CANNITAS”.

billia piu 2.jpg

 

 


SALUDU A TIU BILLIA PIUultima modifica: 2009-04-21T10:32:00+02:00da limbasardsindia
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in LINGUA SARDA-LIMBA SARDA. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento