Incumintzat su Progetu “FAINAS A CUMONE”

Sa Pròvintzia de Nùgoro at presentadu in s’annu 2008 unu progetu numenadu “FAINAS A CUMONE” a su Dipartimentu pro sos Affàrios Regionales e a sa Regione Autonoma de Sardigna.

Pro su progetu chi at èssere fatu in s’annu 2012, sa Provìntzia de Nùgoro at detzisu de affidare sa gestione de sos Servìtzios Linguisticos Territoriales a s’Istitutu de Istùdios e Chircas “Camillu Bellieni” de Tàtari.

Sa Diretora de s’Uls de sa Provìntzia de Nùgoro est sa dut.ssa Mariantonietta Piga

Sas biddas chi ant aderidu a su su progetu “Fainas a cumone” sunt istadas partzidas in 8 Mandamentos:

 

Mandamentu 1 Nùgoro: Comune e Provìntzià- Operadora dut.ssa Gianfranca Selis

Mandamentu 2 Orane, Oroteddi, Ortzai, Sarule, Otzana, Duarche, Onieri, Noragùgume- Operadora- dut.ssa Sara Nieddu

Mandamentu 3 Bìroro, Bòrore, Bortigale, Golòthene, Lei, Silanos, Macumere, Sindia, – Operadore dut. Màriu A. Sanna

Mandamentu 4 Bitzi, Onanie, Orune, Osidde, Lùvula- Operadore dut. Giorgi Rusta

Mandamentu 5 Durgali, Mamujada, Orgòsolo, Ulìana, Fonne, Austis, Gadoni- Operadora dut.ssa Valentina Schirru

Mandamentu 6 Ovodda, Teti, Tìana, Pasada, Torpè Orosei, Lodè- Operadore dut. Anzelu Canu

Mandamentu 7 Gavoi, Lodine, Ollolai, Aritzo, Meana, Ortueri, Brebì- Operadora: dut.ssa Giuanna Chessa

Mandamentu 8 Ogiastra Irbono- Operadore dut. Ivan Marongiu

 

Incumintzat su Progetu “FAINAS A CUMONE”ultima modifica: 2012-06-26T17:26:00+02:00da limbasardsindia
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in ISCOLA E SARDU/SCUOLA E SARDO, LINGUA SARDA-LIMBA SARDA, MANIFESTAZIONI ED EVENTI- EVENTOS, SOCIETA'- SOTZIEDADE. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento