Archivi del mese: luglio 2012

UNIONE DE SOS COMUNES DE SU MARGHINE. AVISU PRO SAS MAMAS ACOLIOSAS

S’Unione de sos Comunes de su Màrghine at publicadu unu avisu pro su servìtziu de sas “mamas acoliosas”. Si che trattat de unu finantziamentu de 30.000 euros, pro garantire in sos comunes de su Màrghine sos servìtzios pro sos pitzinnos … Continua a leggere

Pubblicato in ASSESSORADU SERVITZIOS SOTZIALES, SOCIETA'- SOTZIEDADE, UNIONE DE SOS COMUNES DE SU MARGHINE | Lascia un commento

Cras sero in Sindìa, Consìgiu Comunale urgente e abertu.

Sunt passadas 5 dies dae s’atentatu contra de su Sìndigu de Sindìa Frantziscu Scanu.  Su Vitzesìndigu Ernestu Pittalis at cunvocadu pro sa die de cras chenànbura 27 de trìulas 2012, una setzida de su Consìgiu Comunale “urgente e abertu”. Sunt … Continua a leggere

Pubblicato in Avisos- Noas, PERSONAGGI SINDIESI | Lascia un commento

DELIBERA DE SU CONSIGIU COMUNALE DE SINDIA PRO SU SARDU IN SAS ISCOLAS

Su Consìgiu Comunale de Sindìa at deliberadu cun votatzione unanime sa die 6 de trìulas 2012, unu ordine de sa die, pro dimandare pro mèdiu de sa Regione Autonoma de Sardigna chi s’Ufìtziu Iscolàsticu Regionale, diat inditos pro dàere a … Continua a leggere

Pubblicato in ASSESSORADU POLITICAS PRO SOS TZOVANOS, DOCUMENTI- DOCUMENTOS, ISCOLA E SARDU/SCUOLA E SARDO, POLITICA LINGUISTICA, SOCIETA'- SOTZIEDADE, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento

COMUNICADU DE S’UFÌTZIU LIMBA SARDA DE SU COMUNE DE SINDÌA. ABERTURA NOA.

COMUNICADU DE S’UFÌTZIU LIMBA SARDA DE  SU COMUNE DE SINDÌA. Si che comunicat a sos tzitadinos chi dae oe 9  de su mese de trìulas 2012 torrat at abèrrere s’Ufìtziu Limba Sarda de su Comune de Sindìa. Su progetu de s’annualidade 2008 numenadu … Continua a leggere

Pubblicato in Avisos- Noas, Progetu FAINAS A CUMONE 2012, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento