SANDRO BICCAI, binchet su Prèmiu “A. PILUDU” in Iscanu.

SANDRO BICCAI, binchet su Prèmiu “A. PILUDU” in Iscanu.

Sighit a bìnchere in sos cuncursos literàrios de sa Sardigna tota Sandro Biccai, su giòvanu iscritore sindiesu, laureadu in leges: custa borta at binchidu in sa setzione II de su cuncursu de poesia “Antoni Piludu” de Iscanu chi ocannu fiat a sa de XIX editziones.

A su cuncursu ant partetzipadu 150 poetas e sa Giuria fiat cumposta dae Mariangela Brisi (Presidente), Antiogu Cappai, Maria Delogu, Vinuccia Marras, Pineddu Motzo, Giuanne Frantziscu Rosa e Maria Giuanna Serchisu, e Giuanna Frantzisca Piras (Segretària).

Chie est interessadu podet iscàrrigare su libreddu de su cuncursu dae su situ http://www.comune.scanodimontiferro.or.it/userfiles/Poesias%20premiadas_2012.pdf

e lèghere àteras informatziones in subra de su cuncursu in su situ http://ufitziulimbasardaplanargiamontiferru.blogspot.it/2012/09/iscanu-sas-poesias-premiadas-in-su.html.

Sandro Biccai Presidente de sa Giuria su Prèmiu de Poesia “Su Casu”, est istadu fintzas a custu cuncursu de Iscanu, su Presidente prus giòvanu de unu prèmiu literàriu in Sardigna. 

Como su Presidente prus giòvanu est Mariangela Brisi, laureada in lìteras iscanesa e collaboradora de su giornale diotzesanu DIALOGO. 

100_0189.JPG

In sa foto su dut. Sandro Biccai in sa premiatzione de su 1 Prèmiu “Su Casu” in Sindìa, in su mese de nadale 2010

SANDRO BICCAI, binchet su Prèmiu “A. PILUDU” in Iscanu.ultima modifica: 2012-09-10T17:47:00+02:00da limbasardsindia
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in Artìculos, PERSONAGGI SINDIESI. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento