SINDIA FESTAT SANTU DEORMITI.

SINDIA FESTAT SANTU DEORMITI.

Sa bidda de Sindia est in festa: dae cras mèrcuris 16 de santugaine 2013, at cumentzare una de sas festas de importu prus mannu, s’at a festare difatis Santu Deormiti (Deolmiti, Olmiti in sindiesu). Sa crègia est istada fraigada comente est como in su sèculu XVII pro volutandade de Gàvinu Pintor- Serra giai Inchisidore Generale de sa Sardigna chi aiat istudiadu in Ispagna e chi aiat fatu parte de s’ordine de sos padres gesuitas. Sa prima crègia fiat pitica e s’agataiat in fora de sa bidda a curtzu de su riu Montecodes e de sos benales de Santu Deormiti.

 

san-demetrio-facciata-2.jpg


Si che cumintzat sa die de su 16 de santugaine a sas oras 17.00 cun su Rosàriu e de sa Novena e a sighire dae sas oras 18.00 b’at a èssere su Pèsperu cun sa partetzipa de sos cunfràrias de Sindia, Bonarcadu, Duarche, Seneghe, Sune e Tresnuraghes: at a èssere inaugurada puru una cappella a Santu Bantine (Sant’Antine) cun un’istatua donada dae banda de Giuliana Deriu. A sas 19.00 b’at a èssere su fogulone in foras dae sa corte de Santu Deormiti. A sas oras 21.00 at a cumentzare su Bizadolzu (Idadolzu a s’àntiga) cun sa musica de Tore Deriu e una gara de ballu.

 

Sa die de giòbia 17 b’ant a èssere sas Santas Missas a sas oras 9.15 e 11.00 de mangianu; a sas oras 16.00 b’ant a èssere giogos pro sos pitzinnos e pro sos giòvanos cun su “calciobalilla”; ant agabare sa die sa musica e sos contos de Giuseppe Masia cun su grupu “Kantidos”. Su Comitadu ocannu puru est istadu ghiadu dae Deormiti Biccai.

SINDIA FESTAT SANTU DEORMITI.ultima modifica: 2013-10-16T10:58:53+02:00da limbasardsindia
Reposta per primo quest’articolo
Questa voce è stata pubblicata in Avisos- Noas, Crègias de Sindìa, FESTAS, PERSONAGGI SINDIESI, Progetu "SA LIMBA PRO GUVERNARE" annu 2013, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento