Archivi categoria: PERSONAGGI SINDIESI

Sindia ammentat sa figura e sas chircas istòricas de padre Lìnardu Pisanu.

Sindia ammentat sa figura e sas chircas istòricas de padre Lìnardu Pisanu. Oe 19 de santandria 2013 dae sas oras 16.30 in Sindia at a èssere ammentada sa figura e sas chircas istòricas de padre Lìnardu Pisanu, mortu ocannu in … Continua a leggere

Pubblicato in Artìculos, Avisos- Noas, CIRCOLO CULTURALE CATTOLICO "CABUABBAS", MANIFESTAZIONI ED EVENTI- EVENTOS, PERSONAGGI SINDIESI, Presentada de libros | Lascia un commento

SINDIA IN FESTA, PRO SOS CHENT’ANNOS DE TZIA BEATRICE DERIU

SINDIA IN FESTA, PRO SOS CHENT’ANNOS DE TZIA BEATRICE DERIU Festa manna in Sindia, pro sos chent’annos de tzia Beatrice Deriu, nàschida in Sindia in sa die de su 6 de santandria 1913. Sa fèmina figia de unu sindiesu e … Continua a leggere

Pubblicato in PERSONAGGI SINDIESI | Lascia un commento

SINDIA FESTAT SANTU DEORMITI.

SINDIA FESTAT SANTU DEORMITI. Sa bidda de Sindia est in festa: dae cras mèrcuris 16 de santugaine 2013, at cumentzare una de sas festas de importu prus mannu, s’at a festare difatis Santu Deormiti (Deolmiti, Olmiti in sindiesu). Sa crègia … Continua a leggere

Pubblicato in Avisos- Noas, Crègias de Sindìa, FESTAS, PERSONAGGI SINDIESI, Progetu "SA LIMBA PRO GUVERNARE" annu 2013, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento

SINDIA: UNU ASSOTZIU NOU PRO S’AMPARU DE SU SARDU.

SINDIA: UNU ASSOTZIU NOU PRO S’AMPARU DE SU SARDU.  Una bona noa arribat dae Sindìa in ue in sas chidas passadas est nàschidu un’assòtziu nou pro s’amparu e s’abaloramentu de su sardu. S’Assòtziu culturale est numenadu « RIMAS IN SINDIA » e … Continua a leggere

Pubblicato in Artìculos, Assòtziu Rimas in Sindia, LINGUA SARDA-LIMBA SARDA, PERSONAGGI SINDIESI, POLITICA LINGUISTICA, SOCIETA'- SOTZIEDADE | Lascia un commento

III PRÈMIU DI POESIA “SU CASU” IN SINDÌA: SA PREMIATZIONE.

IIIU PRÈMIU DI POESIA “SU CASU” IN SINDÌA: SA PREMIATZIONE.   Est istadu unu sutzessu mannu sa de III editziones de su Prèmiu de Poesia in limba sarda “SU CASU”, organizada ocannu puru dae s’Amministratzione Comunale de Sindìa cun s’agiudu … Continua a leggere

Pubblicato in 3 Prèmiu de Poesia "SU CASU", annu 2012, Artìculos, LINGUA SARDA-LIMBA SARDA, MANIFESTAZIONI ED EVENTI- EVENTOS, PERSONAGGI SINDIESI, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA, UNIONE DE SOS COMUNES DE SU MARGHINE | Lascia un commento

Prèmiu de Poesia “Su Casu” 2012 in Sindìa: binchet Giuanne Gavinu Vasco.

Prèmiu de Poesia “Su Casu” 2012 in Sindìa: binchet Giuanne Gavinu Vasco.   Giuanne Gavinu Vasco de Bortigale binchet sa de tres editzione de su Prèmiu de Poesia “SU CASU” in Sindia, in sa setzione  A ativada pro sos “Poetas … Continua a leggere

Pubblicato in 3 Prèmiu de Poesia "SU CASU", annu 2012, Artìculos, LINGUA SARDA-LIMBA SARDA, MANIFESTAZIONI ED EVENTI- EVENTOS, PERSONAGGI SINDIESI, POLITICA LINGUISTICA, PRO LOCO DE SINDIA, UFITZIU LIMBA SARDA SINDIA | Lascia un commento

SANDRO BICCAI, binchet su Prèmiu “A. PILUDU” in Iscanu.

SANDRO BICCAI, binchet su Prèmiu “A. PILUDU” in Iscanu. Sighit a bìnchere in sos cuncursos literàrios de sa Sardigna tota Sandro Biccai, su giòvanu iscritore sindiesu, laureadu in leges: custa borta at binchidu in sa setzione II de su cuncursu … Continua a leggere

Pubblicato in Artìculos, PERSONAGGI SINDIESI | Lascia un commento

Cras sero in Sindìa, Consìgiu Comunale urgente e abertu.

Sunt passadas 5 dies dae s’atentatu contra de su Sìndigu de Sindìa Frantziscu Scanu.  Su Vitzesìndigu Ernestu Pittalis at cunvocadu pro sa die de cras chenànbura 27 de trìulas 2012, una setzida de su Consìgiu Comunale “urgente e abertu”. Sunt … Continua a leggere

Pubblicato in Avisos- Noas, PERSONAGGI SINDIESI | Lascia un commento

POESIA: SA PRESENTADA DE SU LIBERU “CAMENE” DE TZIU ANTONIGHEDDU FAIS, CREGIA DE SANTU PEDRU, CHENÀBURA 24 DE LÀMPADAS 2011.

POESIA: SA PRESENTADA DE SU LIBERU “CAMENE” DE TZIU ANTONIGHEDDU FAIS, CREGIA DE SANTU PEDRU, CHENÀBURA 24 DE LÀMPADAS 2011. S’at a tènnere sa die de chenàbura 24 de su mese de làmpadas a sas oras 18.00 in sa cregia … Continua a leggere

Pubblicato in CIRCOLO CULTURALE CATTOLICO "CABUABBAS", PERSONAGGI SINDIESI | 1 commento

SA COLLIDA DE FOTOS PRO SOS 50 ANNOS DAE PREDI DE DON NIOLA.

SA COLLIDA DE FOTOS PRO SOS 50 ANNOS DAE PREDI DE DON NIOLA. Comente anticipadu sa chida passadu, pubblicamus oe, una Collida de fotos, subra de custa importante manifestatzione chi est istada fatta in sa de dominiga 26 de su … Continua a leggere

Pubblicato in CIRCOLO CULTURALE CATTOLICO "CABUABBAS", MANIFESTAZIONI ED EVENTI- EVENTOS, PERSONAGGI SINDIESI, SOCIETA'- SOTZIEDADE | Lascia un commento